Informasjon til foresatte og barn om Ungdata junior-undersøkelsen i Færder 2021

      
I 2021 gjennomføres Ungdata junior-undersøkelsen i Færder kommune blant elever i 5.–7. klasse. For å gi et godt bilde av
situasjonen i Færder, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12.

Les mer her (PDF, 125 kB)