Kontaktlærere Teie skole skoleåret 2021/2022

 Her ser dere oversikten over kontaktlærere på trinnene for skoleåret 2021/2022. Oversikt over ressurslærere, faglærere og spesialpedagoger knyttet til trinnene presenteres før sommerferien.

Kvalitet i opplæringen på alle trinn for alle elever og helhetlige vurderinger er viktige prinsipper når vi setter sammen lærerteam. Vi er glad for at vi også klarer å skape kontinutet på de fleste trinnene og i de fleste klassene. Noen endringer tvinger seg frem grunnet permisjoner, utdanning, kvalifikasjoner mv.

I de klassene det er gjort endringer så er dette kommunisert med klassekontakter og FAU-representanter i forkant.

Det er gledelig å kunne presentere faglig sterke lærerteam med lærere som komplementerende hverandre på en god måte. Elevene er heldige!

1.trinn

Susanne Wikstøl

Kjersti Bratt Andøl

Anne Marte Luisa

2.trinn

A: Synne Thoresen

B: Kamilla Windingstad

C: Karianne Thorvaldsen

3.trinn

A: Marit Benjaminsen

B: Martine Wang Gran

C: Merethe Findal Vinje

4.trinn

A: Silje Jordet

B: Heidi E. Flatland

C: Tonje Egenes Nilsen

5.trinn

A: Kristin Riis

B: Cathrine I. Tandberg

C: Are Darmo

6.trinn

A: Renate Vaczulik

B: Ivar Elgaaen

C: Henriette Eriksen

7.trinn

A: Lina H. Samuelsen

B: Kjersti Blaadammen

C: Astrid Wegge

 

Vennlig hilsen Jan Kristian Johansen, rektor Teie skole.