Retningslinjer for «Gul beredskap» ifht COVID-19-situasjonen på Teie skole for foresatte

Klikk for stort bilde Skoleåret 2020-21 vil, som alle vet, bli preget av Corona-situasjonen. Teie skole vil så godt det lar seg gjøre forsøke å tilrettelegge for en så normal skolesituasjon som mulig. Vi følger gult nivå i trafikklysmodellen. Dette betyr at hele klasser kan være sammen gjennom skoledagen og at et trinn er sammen i SFO-tiden. Elevene vil få ordinær lengde på skoledagene, men friminutt vil deles inn i puljer og gjennomføres i faste soner.

Skolen må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever og mellom ulike trinn og paralleller på samme trinn. Vi kan dessverre ikke bytte klassetilhørighet på enkeltelever. Ved gult nivå er det ikke behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven, klasser vil gjennomføre ordinære fag og aktiviteter, spesialundervisning i faste grupper vil også gjennomføres.

Foresatte forplikter seg til å holde seg oppdatert på gjeldende smittervernsregler, både nasjonalt og regionalt. Det anbefales å se til nettsidene til helsenorge.no samt udir.no for oppdatert informasjon. Følgende rutiner gjelder pr. dags dato og frem til ny informasjon foreligger:

 

Syke personer skal ikke være på skolen

 • Ingen skal møte på skolen hvis de er syke.
 • Barn kan komme på skolen med snørr og sporadisk hoste etter luftveisinfeksjon så lenge allmenntilstanden er god og de er tilbake i normal form (ikke feber og man føler seg frisk)
 • Vi har fremdeles lav terskel for at både lærere/ansatte og elever holder seg hjemme hvis man føler seg uvel.
 • Hvis en person i husstanden føler seg uvel, men ikke er bekreftet smittet, skal eleven/den ansatte møte på skole/arbeid som normalt. Elever som ikke føler seg vel skal settes på eget rom, foresatte kontaktes umiddelbart og barnet skal hentes hjem. Barn som føler seg syke skal ikke ta offentlig transport.
 • Har man avklart at et barn har pollenallergi, kan barnet være på skolen.
 • Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine på skole/SFO som normalt.
 • Hvis en elev er syk og har symptomer på Covid-19, halsvondt, forkjølelse og lett hoste i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter, skal eleven kontakte fastlegen sin og ta en test. Eleven skal holdes hjemme inntil resultat av testen er mottatt.
 • Har elever/lærere/ansatte fått påvist Covid-19, vil fastlege vurderer videre prosedyre i samråd med kommunehelsetjenesten og rektor. Kohorter vil bli satt i karantene og områder stenges ned.

 

Friske personer skal møte/være på skolen som normalt

 • Personer som er friske skal møte på skolen og følge skolens timeplan. Å møte på skolen innebærer fortsatt tilpasninger, primært avstands- og hygienetiltak, men også hvilke medelever man kan være sammen med.
 • Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine på skole/SFO som normalt.

 

Hvem som kan oppholde seg i skolebygget:

 • Foreldre avleverer barna ute i fast sone.
 • Foresatte til nye 1. trinnselever som har behov for det, kan være med barna inn på skolen den første tiden. Det oppfordres allikevel til at foresatte går hjem også første skoledag.
 • Skolen rigger til sfo-cafen, slik at foresatte som opplever det nødvendig kan sitte her, med avstand.
 • Den første tiden kan foresatte levere skiftetøy mm inne i garderoben, men det kan kun være 5 voksne inne i garderoben pr. gang, med 1 meters avstand. Max inne i ca 5 min. Dette må foresatte selv ta ansvar for.
 • Alle som ikke tilhører Teie skole og skal oppholde seg i bygget i mer enn 15 minutter, må skrives inn med navn, telefonnr og dato når de går inn i skolebygget.
 • Det vil bli utplassert egne stasjoner med antibac innenfor utgangsdører i 1. etg.

 

Håndvask og antibac

 • Alle vasker hender/bruker antibac før de går til skolen og når de kommer inn i skolebygget på morgenen.
 • Alle vasker hender/bruker antibac før de spiser, etter toalettbesøk, ved synlig skitne hender, etter på ha pusset nesen eller hatt kontakt med dyr.
 • Alle vasker hender/bruker antibac før de går hjem.
 • Alle vasker hender/bruker antibac før fellesarealene tas i bruk og i etterkant.

 

Generelle interne prosedyrer på Teie skole:

 • Det er økt rengjøring på hele Teie skole. Fellesområder og toaletter rengjøres flere ganger hver dag.
 • Alle klasser har egne toaletter på skolen.
 • Det er lov til å spille fotball ol. innen sin kohort.
 • Pulter og pc/Ipad rengjøres daglig av elevene.
 • Evt bytter av samarbeidskohorter gjennomføres etter helg.
 • Vi unngår håndhilsing og klemming på skolen.
 • 3. og 4. trinn gjennomfører svømmeundervisning dette skoleåret, disse skysses i egne busser.
 • Mat og helse gjennomføres.

 

Vi gleder oss til å ta imot barna til et nytt skoleår, og vil forsikre dere alle om at barn som trenger trøst og ekstra støtte i hverdagen selvfølgelig vil få det. Alle våre elever skal oppleve en trygg og god skolehverdag.