Teie skoles organisering i «gul beredskap»

 Fredag 29.05.20 vil det komme ut en ny smitteveileder i fht Covid-19. Vi er nå inne i noe som kalles «gul beredskap».  «Gul beredskap» åpner for en skoledag som er nærmere den vi alle kjenner og ønsker velkommen.

Det er fremdeles et stort fokus på håndvask og hygiene og elever kan ikke være syke/uvel når de reiser til skolen. Gir eleven informasjon til lærer om at han/hun ikke føler seg bra, ringer vi til dere og sender etter avtale med dere eleven hjem. Elever trenger ikke lenger å holde seg 1 meter fra hverandre og med stor sannsynlighet kan vi åpne opp for ulike ballaktiviteter fom neste uke, dette avhenger naturligvis av hvilken informasjon vi får i morgen.

Teie skole ønsker kontinuitet, så langt det lar seg gjøre, vi legger derfor opp til følgende organisering fom tirsdag 02.06.20:

  • Alle trinn, fra 1. trinn til 7. trinn, legger opp til klassestørrelser. Hvis trinn opplever at det er til elevenes beste å beholde dagens gruppestørrelse, kan dette gjennomføres i samråd med foresatte og elever.
    Enkelte klasser vil gjenoppta originale klasser iløpet av uken, mens andre er klare fra tirsdagen. 
  • Lærere og fagarbeidere/assistenter som barna nå har blitt kjent med, videreføres frem til skoleslutt.
  • Skoledagen vil være tilnærmet lik dagens organisering, foruten at 5. – 7. trinn som vil fom tirsdag 02.06.20 ha oppstart 08.45 og avslutte dagene på samme tid som i dag.
  • Friminutt avholdes på samme tidspunkt som de gjør i dag og på samme område, med hele trinnet.
  • Uteområdene i dagens organisering består.
  • Den «gule beredskapen» tilsier at trinn til neste uke kan reise på tur sammen.
  • Klassene stiller opp på samme sted som vi allerede gjør, noen endringer på enkelte trinn kan forekomme, men vi vil allikevel forsøke å gjøre færrest mulig endringer for barna i denne perioden.

Årets utviklingsamtaler har dessverre utgått denne våren, vi ser frem til å gjennomføre dette neste skoleår. Har du spørsmål vedr. ditt barn kan du ta kontakt med barnets kontaktlærer. 

Vi gleder oss til å komme tilbake til en mer «vanlig» hverdag sammen med dere foreldre. God pinse!

 

Hilsen alle ansatte på Teie skole