Velkommen til nytt skoleår ved Teie skole

Klikk for stort bilde Sommerferien nærmer seg slutten og snart er det skolestart for alle skolens 474 elever. Jeg håper alle sammen har hatt noen fine sommeruker.

Vi ønsker spesielt de 58 nye 1.klassingene velkommen til Teie skole. Vi gleder oss til å bli kjent med dere alle sammen!  

1.august 2020 trådte de nye nasjonale læreplanene i kraft i form av Fagfornyelsen.

Det innebærer at Teie skole har fått nye førende planer for hvordan vi skal tilrettelegge for læring for elevene. Det nye læreplanverket styrer innholdet i opplæringen ved Teie skole. Lærerne ved skolen har allerede trent på, og gjort seg godt kjent med, de nye læreplanene. Det vil komme mer informasjon fra hvert enkelt klassetrinn og dere er også velkomne til å ta kontakt med skolen hvis dere har spørsmål knyttet til de nye læreplanene. Dere kan lese mer om Fagfornyelsen her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket

Smittevernregler vil prege skolen også etter sommerferien.

Vi er på “gul beredskap” og Teie skole har rutiner som følger nasjonale smittevernveiledere. På skolens hjemmeside finnes det et eget skriv med flere detaljer som vi ber foresatte sette seg inn i. Det vil også komme informasjon fra de ulike trinnene og klassene på hvordan smittevernsrutinene påvirker den enkeltes hverdag. Lenke til skrivet her: https://www.faerder.kommune.no/teie-skole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/retningslinjer-for-gul-beredskap-ifht-covid-19-situasjonen-pa-teie-skole-for-foresatte.40588.aspx

Trygge og gode læringsmiljøer er fortsatt viktig for oss ved Teie skole. Vi ønsker raskt en dialog med elever og foresatte hvis elever opplever å ikke ha det bra på skolen. Skolen har en egen plan for sikre elevene et godt skolemiljø. Planen finner dere her: https://www.faerder.kommune.no/teie-skole/_f/p51/ia855ed47-975f-4c41-a534-3271d863ddf5/9a-plan-teie-skole-uten-krenkelse.pdf

Velkommen til skolestart mandag 17.august.

For 2.-7.trinn kl.08:30. Det stilles opp klassevis på anviste områder ute.

For 1.trinn er det oppmøte i skolegården kl.0900 mandag. Elevene vil bli ropt opp en og en klassevis før de går inn til sine klasserom sammen med lærerne og assistentene. Det vil ikke bli håndhilsing denne dagen. Skoledagen varer til kl.1300 og SFO er åpent som vanlig frem til kl.1645 denne dagen. Vi oppfordrer dere til å komme til skolen så tett opp til kl.0900 som mulig og oppfordrer også til at foresatte drar hjem etter at elevene har gått inn til klasserommene sine. SFO-cafèen vil være tilgjengelig for foresatte hvis det er behov for det.

Velkommen alle sammen!

 

Med vennlig hilsen,

Jan Kristian Johansen

Rektor Teie skole