Velkommen til nytt skoleår ved Teie skole

Sommerferien nærmer seg slutten og snart er det skolestart for alle skolens 455 elever. Jeg håper alle sammen har hatt noen fine sommeruker.

Vi ønsker spesielt de 52 nye 1.klassingene velkommen til Teie skole. Vi gleder oss til å bli kjent med dere alle sammen!  

Velkommen til skolestart onsdag 18.august.

For 2.-7.trinn kl.08:30. Det stilles opp klassevis på anviste områder ute.

For 1.trinn er det oppmøte i skolegården kl.0900 onsdag. Elevene vil bli ropt opp en og en før de går inn til sine klasserom sammen med lærerne og assistentene. Skoledagen varer til kl.1300 og SFO er åpent som vanlig frem til kl.1645 denne dagen. Vi oppfordrer dere til å komme til skolen så tett opp til kl.0900 som mulig og oppfordrer også til at foresatte drar hjem etter at elevene har gått inn til klasserommene sine. SFO-cafèen vil være tilgjengelig for foresatte hvis det er behov for det.

Trygge og gode læringsmiljøer er fortsatt viktig for oss ved Teie skole. Vi ønsker raskt en dialog med elever og foresatte hvis elever opplever å ikke ha det bra på skolen. Skolen har en egen plan for sikre elevene et godt skolemiljø. Planen finner dere her: https://www.faerder.kommune.no/teie-skole/_f/p51/ia855ed47-975f-4c41-a534-3271d863ddf5/9a-plan-teie-skole-uten-krenkelse.pdf

Grønt smittevernnivå: SFO og skolen har grønt smittevernnivå fra skolestart 18.august. Mer om dette og også karanteneregler og testing av barn og unge kan dere lese som i infoskriv fra virksomhetsdirektør for oppvekst i Færder kommune her: VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGE- OG SKOLEÅR – DET ER GRØNT LYS! - Teie skole (faerder.kommune.no)

Detaljert informasjon for hvert enkelt trinn legges ut på trinnsidene på hjemmesiden vår www.teieskole.no 

Velkommen alle sammen!

 

Med vennlig hilsen,

Jan Kristian Johansen

Rektor Teie skole