Velkommen tilbake til Teie skole 1.-4.trinn

Vi gleder oss til å komme i gang med skoledagene for 1.-4.trinn på Teie skole. Tusen takk for det vi opplever som et godt samarbeidet med dere foresatte disse ukene med hjemmelæring.

Vi ønsker å forsikre dere om at vi følger retningslinjer om smittevern utarbeidet av Udir og FHI. Veilederen fra Utdanninsdirektoratet  kan dere i sin helhet lese her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

For at elevene skal få en trygg oppstart og at dere foresatte opplever at vi ivaretar akkurat ditt barn, jobber de ansatte iherdig med å sette sammen kohorter (små grupper av elever på mellom 12-16 barn). For at kohortene (gruppene) skal få riktig gruppestørrelse, vil vi i de fleste tilfeller måtte dele opp elevene på tvers av klassene elevene tilhører, og vi må se på trinnet som en helhet. De ansatte har god kunnskap om relasjoner, interesser etc. Ettersom arbeidet med kohorter (grupper) også er nært forbundet med deltakelse på SFO, samt hvilke aktiviteter og læringsoppgaver som gis, vil vi komme med en endelig oversikt over sammensetningen fredag 24.04.20. Vi har mulighet til å gjøre enkelte endringer, jf. veilederen fra Udir, ved overgang helg og ny uke.

Skolen har laget et arbeidsdokument for trygg sosial gjenåpning av Teie skole som de ansatte har som utgangspunkt for læringsarbeidet den første tiden.

Teie skole legger opp til undervisning fra klokken 08.30-13.00 hver dag. SFO har ordinære åpningstider fra klokken 07.15-16.45. Gruppene vil ha mye av sin opplæring ute, timeplanene vil være endret og friaktivitet i kohorter vil legges på ulike tidspunkt for å unngå store grupper. Gruppene vil få faste soner på skolens område. 

Vi vil være opptatt av å trene inn godt smittevern, for elevene vil dette bety trening på håndvask, hvem de kan leke med og rengjøring av ting og flater. I denne tiden hvor dette allerede har stort fokus, setter vi pris på at dere allerede nå snakker med deres barn om at dette også på skolen har stor betydning. Vi kommer til å ha detaljerte planer for hvilke toaletter, vasker, inngang, klasserom og plass den enkelte elev er tildelt. Dette vil bli fast den første tiden. Trolig vil det komme endringer i bruk av klasserom når/hvis skolen åpnes for 5.–7. trinn. Barn har stor endringskompetanse og vi er trygge på at vi får til dette sammen her på Teie skole.

Vi ønsker at foresatte ikke følger barna inn på skolen. Vi vil lage faste oppsatte leverings- og hentesoner i samarbeid med SFO, detaljert informasjon om dette, gruppesammensetning og ukehverdagen vil hvert enkelt trinn få av sine lærere. SFO-leder vil også legge ut informasjon i IST direkte. Vi ønsker å gi mye informasjonen trinnvis, slik at ikke informasjonsmengden blir uoversiktlig.

I henhold til godt smittevern ønsker vi at alle elever får med seg matpakke både til skole og SFO til både morgen og ettermiddag, samt egen drikkeflaske. I samarbeid med dere oppfordrer vi elever til å vaske hender før de kommer til skolen, og med en gang de kommer hjem.

Videre oppfordrer vi alle til å ha med eget pennal, blyant, farger og viskelær.

Dersom barnet ditt ikke føler seg bra, har symptomer på sykdom, ønsker vi at dere har lav terskel for at barnet holdes hjemme. Vi vil også ha lav terskel på skole og SFO til å ta kontakt med dere hvis barnet ikke føler seg i form. Barnet må da hentes, eller gå hjem fra skolen så snart som mulig.

Dere er velkomne til å ta kontakt med oss når som helst slik at vi kan få til en så god og trygg oppstart som mulig for skolens elever.

Hjertelig velkommen tilbake til Teie skole. Vi gleder oss!

Hilsen alle ansatte ved Teie skole.