Kontakt oss

Har du spørsmål eller innspill til FAU ved Teie skole kan de rettes til leder Tarald Høy på:

tarald.hoy@online.no  

For liste over alle FAU representanter dette skoleår, se siste møtereferat.