Kontakt oss

Har du spørsmål eller innspill til FAU ved Teie skole kan de rettes til leder
Kaia Kavli Øvsthus på:

kakaov@gmail.com

For liste over alle FAU representanter dette skoleår, se siste møtereferat.