Kontaktinformasjon

SFO-leder

Teie skole får ny inspektør/ SFO leder 8. august, frem til da kontakter du skolens øvrige ledelse ved spørsmål. 

 

 

Inspektør/SFO - leder Karin Sønsteby   

                                                  

Mobil: 

SFO

Mobil:

TeieEkspressen I (1. trinn)               409 11 580

TeieEkspressen II ( 2.trinn)              901 04 280

TeieEkspressen III (3. og 4.trinn)     409 11 508