Ansatte på 2.trinn 2021/2022

Navn:

Funksjon:

E-post:

Synne Thoresen

Kontaktlærer

2A

synne.j.h.thoresen@faerder.kommune.no

Kamilla N. Windingstad

Kontaktlærer

2B

kamilla.nystuen.windingstad@faerder.kommune.no    

Karianne Thorvaldsen

Kontaktlærer

2C

karianne.thorvaldsen@faerder.kommune.no

Kjerstin Liaskar

Faglærer
Spes.ped.  

kjerstin.liaskar@faerder.kommune.no

Christine Hammer Sørlie

Faglærer

christine.hammer.sorlie@faerder.kommune.no

Bente Bjordal

Fagarbeider

 

Kjersti Risvaag Saastad

Fagarbeider