Tilbud om leksehjelp i Teie kirke for elever på 5.- og 6.trinn

Det starter opp tilbud om leksehjelp i Teie kirke (ved Teie torg) på mandager. Målgruppe er elever på 5.trinn og 6.trinn ved Teie skole. Oppstart mandag 5.september. 

Når: Tiltaket vil være på mandager etter skoleslutt og til kl. 16.00. Barna velger selv når de vil forlate leksehjelpen, i samråd med foresatte. Oppstart mandag 5.september og det varer ut november (ikke i høstferien 10.oktober). 

Hvem: Leksehjelpen er et samarbeid mellom Teie menighet/ diakoniutvalget og Frivilligsentralen i Færder.
Leksehjelperne er i hovedsak egnede pensjonister som ønsker å være der for barnas trivsel og mestring.

Innhold:
Et sted å komme til etter skoletid med faste, gode rammer og trygge voksne. Litt mat i magen (enkelt måltid), hjelp til å komme i gang med ukas lekser/ oppgaver. Tilbudet er livssynsåpent og vil ikke inneholde forkynnelse.
Det er ingen påmelding eller bindingstid. Foresatte og barna må gjerne snakke om tilbudet og eventuell deltakelse hjemme.
Hvorfor: Vi ønsker å tilby et godt sted å komme til for barn som kanskje ellers går hjem til  et tomt hus, ikke har tilbud om SFO lenger eller kan oppleve «lediggang» på ettermiddagstid.
Vi vet at leksehjelp i starten på en uke kan gi gode følger for barna og deres trivsel.
Vi tror også at møter mellom barn og voksne/ eldre med god tid er verdifulle i seg selv.

Leksehjelpen skal ikke være skole, men sammen kan barn og voksne finne ut av tekster og andre oppgaver sammen.
Leksehjelpen i Teie kirke startet opp for 5.trinn høsten 2021 på samme tid som leksehjelpen på Tjøme og vi har fått ideer og råd derfra og gode erfaringer fra i fjor. 

Ansvarlig for leksehjelpen i Teie kirke er Diakon Dag Litleskare i samarbeid med frivillige.