Ansatte på 7. trinn

7.

Lina Hvaal Arnesen

Kontaktlærer 7A

Lina.Hvaal.Samuelsen@faerder.kommune.no

 

Kjersti Blaadammen

Kontaktlærer 7B

Kjersti.Blaadammen@faerder.kommune.no

Astrid Wegge

Kontaktlærer 7C

Astrid.Wegge@faerder.kommune.no

Maria Nordvik Sætre

Ressurslærer

Maria.Nordvik.Setre@faerder.kommune.no

  Inger Lise Vasvik Ressurslærer

Inger.Lise.Vasvik@faerder.kommune.no