Kjære foresatte.

Velkommen til Teie skole og til neste skoleårs førstetrinn.

På denne siden vil vi fortløpende legge ut nyttig informasjon om overgangen fra barnehage til skole.

Vi gleder oss til å bli kjent med dere alle sammen. 

Dessverre er det slik at en del av våre planer for overgangen mellom barnehage og skole ikke kan gjennomføres slik vi hadde tenkt. Vi håper og tror at vi kan gjennomføre foreldremøte og førskoledag. Hold av datoene under, så kommer vi med mer informasjon. 

Torsdag
3. Juni

kl.
18.00 . 20.00

Foreldremøte

Skolen inviterer til foreldremøte

Foreldre, lærere og assistenter tilknyttet trinnet, SFO leder, inspektører og rektor.

Fredag
4. Juni

kl.
9.00- 12.00

Førskoledag

Skolestarterne møter i skolens aula eller ute i skolegården sammen med foresatte, her vil de bli delt inn i sine nye klasser.

Skolestartere og lærerne for neste års førsteklasse.