SkoleSMS

Send Teigar [klasse] [tekst] til 417 16 112. (Det anbefales å lagre nummeret som "SkoleSMS").

Eks: "Teigar 9B Truls er syk i dag. Hilsen Anne." Meldingen blir så videresendt til kontaktlærer for 9B.