Grønt nivå og jevnlig testing!

Fra mandag 24. januar innføres grønt nivå i Færder kommune og Teigar ungdomsskole.

Samtidig innføres et jevnlig testregime. Unge blir i liten grad syke ved smitte, men må fortsatt holde seg hjemme ved positiv test. Ved positiv test på hurtigtest registreres denne her!

  1. Massetesting: Vi vil denne og neste uke starte massetesting for elever og undervisningspersonell på alle skoler i kommunen. Testingen er et frivillig tilbud til alle. For de som deltar i denne testingen vil det erstatte anbefalingen om test dag 3 og 5 ved smitte på skolen.
  2. Smittesporing: Skolen fortsetter å informere øvrige nærkontakter som er berørt av smitte, men kun to ganger i døgnet. Det anbefales morgen og ettermiddag etter oppsummering fra smittesporingsteamet. Det er viktig at nærkontakter er obs på symptomer og tar hensyn til kontakt med sårbare grupper.

Det blir delt ut 1 pakke med 5 tester til hver elev og ansatt denne uken. Vi ber om at man tester seg mandag og torsdag før man går på skole/jobb.

Personer som siste 3 måneder har gjennomgått Covid-19 trenger ikke delta i testregimet.