Informasjon til foresatte på 9. trinn

Varsel om karantene på grunn av covid-19 smitte hos elev ved 9. trinn

Elever på trinnet skal i karantene.

Alle skal teste seg snarest. Test bestilles her.

På grunn av mistanke om mutert virus innføres ventekarantene. Det betyr at alle husstandsmedlemmer til elevene og ansatte settes i karantene inntil testresultat for de som er i karantene, foreligger.

Når negativt testresultat for nærkontakt (eleven/ansatt) foreligger, kan øvrige husstandsmedlemmer avslutte sin karantene(ventekarantene) og gå tilbake til jobb/skole. Eleven selv skal fortsatt være i karantene til og med 16.03.

Karantenetiden kan forkortes ved ny negativ test(test nr. 2) som kan tas tidligst 14. mars(dag 8).

Informasjon om karantene finner du her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/?term=&h=1

Dette innebærer karantene/ventekarantene:

  • Ikke gå på skole eller jobb
  • Ikke ta offentlig transport
  • Unngå besøk
  • Man kan gå tur, men med godt over 1 meters avstand til andre
  • Man kan gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek
  • Barn kan omgås de andre i husstanden som normalt, men hold god avstand mellom voksne
  • Hvis man får symptomer på luftveisinfeksjon, skal man isolere seg og testes
  • Ved positiv test, skal man over i hjemmeisolering

Dersom det er spørsmål rundt karantene, isolasjon og smittevern, ta kontakt med på Færder kommunes  smittesporingstelefon 33 28 42 56.

Dersom det er spørsmål rundt symptomer, helsetilstand eller eget sykdomsbilde er det fastlege eller legevakt som må kontaktes.