Kjære foresatte til årets 10.klassinger på Teigar!

Det siste året på ungdomsskolen har ikke blitt helt som “normalt”, men vi er glade for at det har vært korte perioder med hjemmeskole og at vi nå gis mulighet for en god avrunding med vitnemålsutdeling. 

Torsdag 17.juni er siste skoledag for 10.klasse.

Som i fjor kan vi ikke ha en seremoni med alle 10. trinnselevene samtidig, men vi ønsker allikevel å lage en markering med utdeling av vitnemål, og inviterer en og en klasse til et kortere arrangement i skolens aula. Opplevelsen fra fjoråret var at dette ble langt mer intimt og personlig, og ble satt stor pris på av de involverte. 

Tribunen vil være satt opp med markerte avstand mellom hver elev-/foresattgruppe og markerte sitteplasser. Viktig at dette overholdes. For at vi ikke skal bli for mange, er det kun foresatte som kan være med denne gangen, eller maks 2 per elev.  

 

Klassenes tidspunkt er som følger: 

10A: Kl.17.00 

10B: Kl.18.00 

10C: Kl.19.00 

10D: Kl.20.00 

 

45 minutter per klasse. 

 

Viktig: For å unngå trengsel når dere kommer, går dere inn hovedinngangen og finner plasser på tribunen. Dispensere for håndsprit står ved inngangen. Anbefalingen om munnbind er som for øvrig i det offentlige rom i Færeder kommune. Etter arrangementet går dere ut utgangen på sørsiden i Aulaen. Der er det fine muligheter for bilder o.l. for de som ønsker dette. 

 

Velkommen! 

Mvh 10.trinn på Teigar Ungdomsskole