Skolestart 2020

Velkommen til nytt skoleår!

Årets skoleår får en annerledes oppstart preget av den pågående situasjonen rundt COVID-19-viruset. Årets 8. trinn starter uten at vi fikk gjennomført de vanlige rutinene som skulle vært gjennomført i forbindelse med overgangen fra barnetrinnet. Vi fikk gjennomført overgangsrutinene med barneskolene slik vi pleier på skolenivå, men fikk ikke gjennomført foreldremøter og elevmøter som normalt.

Skolen starter opp i det som blir kalt gult nivå. Det betyr at det er en del tiltak som blir iverksatt for å forhindre smittespredning og gjøre smittesporing lettere ved eventuell smitte. Mange elever vil kanskje synes det er strenge tiltak som de ikke kjenner seg igjen i fra ferie og fritid. Vi oppfordrer alle hjem å ta en prat om viktigheten av at alle som er knyttet til skolen følger de tiltakene og retningslinjene som gjelder ved skolestart og inntil nye retningslinjer kommer. Vi ønsker alle å komme tilbake i “normalen” så fort som mulig, og da er det viktig å akseptere ulike tiltak på ulike arenaer og bidra til en rask løsning for alle. Særlig er det viktig at elevene er nøye på å forholde seg til de gruppene de til enhver tid er tildelt slik at en eventuell smittesporing blir så oversiktlig som mulig.

Elev-PC

Elevene skal ha med sin PC første dagen. Pass på å lade i helgen.

Skolebuss / sykkel

Skolebussen går som normalt, men det oppfordres til å benytte sykkel eller annen transport til og fra skolen. Elever må følge busselskapets retningslinjer.

Ankomst, friminutt og håndvask

Klikk for stort bilde Elevene skal benytte egen inngang for trinnet:

8. trinn går inn i sørvestre del av Aulaen. Merket dør. Benytter egen trapp opp til 8. trinnsavdeling.
9. trinn går inn hovedinngang i nord. Benytter hovedtrapp eller egen trapp opp til avdelingen.
10. trinn går in sørøstre dør av Aulaen. Merket dør. Benytter egen trapp opp til avdelingen.

 Eleven skal vaske hender ved ankomst til skolen.

Friminuttene gjennomføres ute uansett vær. Ta med riktig klær. Trinnene har friminutt i egne områder rundt skolen og har tilsyn av trinnets lærere og fagarbeidere. Den første uken etter følgende plan:

8. trinn sør for skolen
9. trinn bak skolen ut mot skogen
10. trinn nord for skolen

Det rulleres på områder hver uke.

Eleven skal vaske hender før måltider og ved bytte av rom. Hender skal også vaskes dersom en har vært i kontakt med felles utstyr, baller og lignende

Gruppetilhørlighet og romtilhørlighet

Hver klasse utgjør en kohort, og eleven skal i de fleste situasjoner kun forholde seg til egen klasse. Hver elev tildeles fast plass i klasserommet og skal kun forholde seg til egen plass og klassens klasserom gjennom skoledagen. Elever skal ikke oppsøke andre klasserom eller andre elevers plasser. I friminutt skal elevene kun oppholde seg med andre elever fra egen klasse. Spising foregår kun på klasserom og egen plass.

Eleven skal kun benytte egen PC og egent utstyr og bøker.

Språkfag

Språkfagene har grupper satt sammen av elever fra flere klasser på trinnet. Elevene vil også her tildeles faste plasser, og plassene vil være basert gruppevis basert på klasser. Regler for avstand blir fulgt og alle elever må vaske hender/benytte håndsprit ved oppstart av timen. Benyttet pult vaskes etter bruk.

Valgfag

Valgfag er normalt i aldersblandede grupper. Nå blir elevene organisert i grupper basert på trinn der det er mulig. I fag der det blir vanskelig, gjennomføres fagene digitalt. Elevene deles også her i faste grupper.
Første torsdag har ikke 9. og 10. trinn valgfag. 8. trinn får denne dagen presentasjonen av fagene de kan velge og gjennomfører valg. Alle elever må tenke nøye gjennom både 1., 2. og 3. valg da det ikke er noen garanti for at alle kan få førstevalget sitt.

Kroppsøving og fysisk aktivitet

All kroppsøving og fysisk aktivitet gjennomføres ute fram til høstferien. Pass på riktig tøy. Garderobene er stengt i Færder kommune inntil videre. Lærerne vil legge opp aktiviteten i forhold til dette. Ved aktivitet der elevene går hjem fra skolen etterpå legger vi opp til dusjing hjemme.

Sykdom

Elever som har symptomer på luftveisinfeksjoner, hodepine eller feber skal ikke på skolen. Symptomfri en dag før retur til skolen. Vi tester ut ulike løsninger for at elever som er hjemme kan følge klassens timer via Teams. Dette er nytt for alle, og vi ber om tålmodighet og forståelse for tekniske utfordringer. Meldes til kontaktlærer.

Foreldremøter

Foreldremøtene denne høsten må avvikles med noe tiltak. Vi har to runder på hvert trinn for å overholde smittevernstiltak. På grunn av plassmangel kan det bare møte en foresatt for hver elev.

8. trinn: Torsdag 27. august

8A (Aula) og 8B (auditoriet, 2. etg) klokken 17:30 – 19:00.
8C (Aula) og 8D (auditoriet, 2. etg) klokken 19:15 – 20:45

9. trinn: Tirsdag 1. september

9A (Aula) og 9B (auditoriet, 2. etg) klokken 17:30 – 18:30.
9C (Aula) og 9D (auditoriet, 2. etg) klokken 18:45 – 19:45

10. trinn: Tirsdag 8. september

10A (Aula) og 10B (auditoriet, 2. etg) klokken 17:30 – 18:30.
10C (Aula) og 10D (auditoriet, 2. etg) klokken 18:45 – 19:45

Oppstart første dag

8. trinn 9:15

9. og 10. trinn 9:40