Om skolen

Teigar ungdomsskole ligger nord på øya og nær bygrensen. Inneværende år har vi 330 elever fordelt på 8., 9. og 10. trinn. Skolen er delt inn i fire avdelinger som ledes av hver sin inspektør. Av de ca 70 ansatte er det flest lærere, men vi har også bibliotekar, fagarbeidere, skoleassistenter med mer. Skolebygget er fra 2011 og har mange kvaliteter som både elever og ansatte setter pris på. Vi har gode spesialrom, et auditorium som rommer 150 elever og sist, men ikke minst en aula der vi kan samle alle elever og ansatte. Skolen har fokus på helse og har i den sammenheng satt i gang flere helsefremmende aktiviteter og vi forsøker å ha folkehelseperspektivet på det vi driver med til daglig.