Nye regler for mobiltelefon på Teigar

Under finner du nye regler for mobiltelefon på Teigar ungdomsskole.

Mobiltelefon:

– Mobiltelefon skal være avslått på skolens område i tidsrommet 8.00 - 15.00. Omfatter også ekskursjoner og turer i skolens regi.

– Mobiltelefon skal oppbevares i skolesekk/-bag/-veske el.l. eller i elevskap i skoletiden. Gjelder ikke gymbag/veske med tøy til kroppsøving.

– Mobiltelefon tas med til skolen på eget ansvar. Skolen vil ikke erstatte telefoner som blir skadet eller stjålet.

– Mobiltelefon kan kun brukes etter tillatelse fra lærer i timer.

– Eventuelle smartklokker og lignende skal være lydløse. Ørepropper eller hodetelefoner skal ikke være i bruk i skoletiden.

– Ved bruk uten tillatelse gis det ordensanmerkning. Ved gjentagende henvendelser fra personal gis det oppførselsanmerkning og telefonen kan beslaglegges til eleven forlater skolen for dagen.

– All fotografering, filming og lydopptak er forbudt i henhold til norsk lov på skolen, skolens område og i skoletiden. Dette inkluderer også skoleturer som går ut over normal skoletid. Fotografering, filming og lydopptak kan kun skje etter tillatelse fra skolens ansatte og i undervisningsøyemed.

– Mobiltelefon og PC kan beslaglegges av skolen ved mistanke om brudd på norsk lov. Foreldre og politi blir kontaktet.

– Unntak kan gis i spesielle tilfeller av kontaktlærer.