Informasjon om koronavirus

Vi har samlet all informasjon om koronaviruset her.

Hvis du kjenner symptomer på smitte, kan du bestille test på luftveisklinikken.

Bestill time digitalt fra skjema (innlogging med bank ID)

Testtelefon 33 31 04 00
Telefontider: mandag-fredag fra kl. 08.30-15.00, lørdag og søndag fra kl. 09.00-14.00.

Oppsigelse og permisjon

Ønsker du å si opp ditt barns plass i barnehage eller søke om permisjon? 

Når må du si opp?

Har du kommunal barnehageplass må du sende oppsigelse hvis du:

  • bytter til privat barnehage
  • flytter fra Færder. For kommunale barnehager kan du beholde plassen i inntil 3 måneder, private barnehager har egne vedtekter om dette

Har du privat barnehageplass må du sende oppsigelse hvis du bytter barnehage, uansett om den nye barnehagen er kommunal eller privat. Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer om, og hvor lenge, du kan beholde plassen etter at du flytter ut av Færder kommune.

Oppsigelse ved skolestart går automatisk fra både private og kommunale barnehager.

Du sier opp plassen i Foresatteportalen.

Oppsigelsestid

Oppsigelsestid for barnehageplass i kommunal barnehage er to måneder regnet fra den 1. i hver måned. 

  • Du må betale for plassen til oppsigelsestidens slutt
  • Kommune vil også si opp plassen ved manglende foreldrebetaling

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsestiden.

Permisjon

Det kan søkes om permisjon fra barnehageplassen i kommunale barnehager. Skriftlig søknad sendes den enkelte barnehage, og avgjørelsesmyndighet er delegert styrer. Søknad kan innvilges i inntil ett barnehageår. Permisjonstiden avsluttes 31. juli.

 

Ofte stilte spørsmål når du har barnehageplass

Kontaktinfo

Lise Almquist Bjørge
Rådgiver - 4400
E-post
Telefon 920 93 494
Mobil 920 93 494