Hovedopptak 2021/22

I hovedopptaket behandles over 300 søknader. Plasser tildeles i flere opptaksrunder. Lovfestet rett til plass garanterer ikke at du vil få tilbud om plass i første opptaksrunde. 

Etter hver opptaksrunde blir det ledige plasser fordi noen takker nei til tilbud, bytter barnehage eller sier opp plassen sin. Disse plassene tilbys søkere i neste runde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor også få tilbud om plass i ønsket barnehage. I Færder kommune er det ikke nummerert venteliste, men ved ledig plass blir søknader vurdert ut i fra lovverk og den enkelte barnehagens vedtekter.

Søknadsfristen var 1. mars 2021.  Søk om barnehageplass.

De fleste som har søkt om plass innen 1. mars, vil få svar i digital postkasse i løpet av mars/april. Alle vil ha fått svar innen 02.06.2021.

 

Kontaktinformasjon

Telefon:
48 16 58 32
(hverdager kl. 09:00–15:00)

E-post:

barnehageopptak@faerder.kommune.no