Tilsyn av barnehager

Kommunen skal føre tilsyn med at alle kommunale og private barnehager følger bestemmelsene i barnehageloven. Kommunen fører også tilsyn med barnehagens innhold og kvalitet.

Tilsyn kan føres gjennom skriftlig dokumentasjon fra barnehagene og gjennom tilsynsbesøk i barnehagen. Det er ikke bestemt hvor ofte og hvordan tilsynet skal gjennomføres.

Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet kan kommunen gi pålegg om at dette skal rettes opp innen en gitt frist. Dersom fristen ikke overholdes, kan kommunen stenge av barnehagen for en periode. Dersom forholdene ikke lar seg rette kan kommunen vedta at barnehagen stenges permanent.

 
Tilsyn som er gjennomført er registrert med rapport i tabellen under
Barnehage 2018 2019 2020 2021
Brattås barnehage Rapport (PDF, 820 kB)
Føynland barnehage Rapport (PDF, 832 kB)
Herstadløkka barnehage Rapport (PDF, 794 kB)
Hundremeterskogen barnehage Rapport (PDF, 903 kB) Rapport (PDF, 444 kB)
Hårkollen barnehage Rapport (PDF, 834 kB)
Labakken barnehage Rapport (PDF, 793 kB)
Lindhøy barnehage
Læringsverkstedet Knerten Rapport (PDF, 821 kB) Rapport (PDF, 215 kB)
Læringsverkstedet Randineborg Rapport (PDF, 554 kB)
Læringsverkstedet Tiriltoppen Rapport (PDF, 786 kB) Rapport (PDF, 736 kB)
Oserød barnehage Rapport (PDF, 722 kB)
Smidsrød FUS barnehage Rapport (PDF, 700 kB)
Stiftelsen Barnas Have Rapport (PDF, 481 kB) Rapport (PDF, 698 kB)
Stiftelsen Steinerbarnehagen avd. Labakken Rapport (PDF, 445 kB)
Stiftelsen Steinerbarnehagen avd Stjerneskudd
Teiehøyden barnehage Rapport (PDF, 836 kB) Rapport (PDF, 215 kB)
Teie kirkes barnehage Rapport (PDF, 721 kB) Rapport (PDF, 732 kB)
Torød barnehage Rapport (PDF, 834 kB) Rapport (PDF, 701 kB)
Tripp Trapp Åpen barnehage Rapport (PDF, 318 kB)
Vestskogen barnehage Rapport (PDF, 823 kB) Rapport (PDF, 702 kB) Rapport (PDF, 217 kB)

 

Marion Berg
Rådgiver
E-post
Inger Johanne Røkenes
Rådgiver
E-post
Telefon 95 23 32 05