Koronapandemien - før, under og etter påske. Sammen klarer vi det!

Klikk for stort bildeSmittevernet i barnehager og skoler ser ut til å virke akkurat slik det skal. Det flater ut når vi er på rødt nivå. Vår felles innsats med trafikklysordningen og isolasjon, karantene og ventekarantene ser ut til å ha god effekt.

Takk

Nok en gang; en stor takk til dere foresatte og til ansatte i barnehage og skole for formiddabel innsats. Å overholde regler for smittevern samt sende barn i barnehage og skole, der smittevernet er godt, er det viktigste vi gjør disse dagene.

Rødt nivå - også etter påske

Etter påske vil barnehager og skoler være på helt vanlig rødt nivå, og ikke forsterket rødt nivå som det har vært denne uka. Det vil si;

 • Strengt smittevern.
 • Små kohorter.
 • Få skifter av voksne.
 • Noe hjemmelæring for skolebarna, men dersom det ikke er særlige smittevernhensyn eller bemanningsutfordinger, så lite som mulig.

Rødt nivå vil vare fram til og med 17. april, men veilederne fornyes den 12. april, så det kan komme tilpasninger.

Lek med venner og sosialt liv i påsken

Mange spør oss hvordan de kan hjelpe barn inn i lekegrupper:

 • Hold dere til kohorten.
 • Barn kan ha 2-3 faste lekevenner utenom kohorten.
 • Husk på de som kanskje ikke har så mange å leke med. Vær inkluderende uten å bryte smittevernet.

De eldre skoleelevene liker å være sammen i flokk og med faste venner. Samme regel gjelder. La dem ha besøk av eller møte sin kohort og to til tre faste venner utenom kohorten.

Gode innspill fra FAU

Vi har god dialog med FAU (Foreldrearbeidsutvalget), og i møte med dem 23. mars kom disse gode innspillene:

 • Å bry seg er smittsomt, spesielt for de man vet «trenger det».
 • Informasjon fra kommunen via sosiale medier.
 • Tips om nettarrangement i samarbeid med Færderkirkene.
 • Ikke reis fra ungdommen i påsken.
 • Legge til rette for sosial omgang innenfor gjeldene smittevernregler.
 • Invitere andre med på tur o.l.
 • BUA har utstyr man kan låne.
 • Involver barna/ungdommene i hva som kan bidra til en god påske for seg selv og andre.
 • Opprette «Messengergrupper» for kohortene.
 • Digital kontakt med noen man vanligvis ikke har så mye kontakt med inkl. spill.

Voksnes innsats kan bety så mye

Dere kan bidra til at barna deres har trygge steder å være. Ved å være der barn og unge er, vil dere ha oversikt over nærkontakter om smitte skulle oppstå. Sammen kan vi sørge for at barn og unge forstår hvorfor det er viktig å følge regler og overholde smitteverntiltak også når de møtes.

Vær sammen

Dette er ikke påsken der vi selv drar på hytta og lar ungdommene vår være alene hjemme. Mye av smitten oppstår under private sammenkomster. Det trengs voksne som hjelper til med trygge aktiviteter og som minner om smittevern. Hva med å bake pizza sammen? Eller grille pølser utendørs? Sosiale aktiviter på nett kan også være superbra. 

Tunge tanker?

Det er ikke rart om vi har bekymringer og tunge tanker nå om dagen. Mange kjenner på uro og engstelse. Barn og unge også. Snakk med barna deres om pandemien og hva den gjør med oss.

Sørg for at dere som voksne ser barna deres. Spør hvordan de har det. Lytt til dem.

Trenger dere hjelp eller noen å snakke med? Eller kjenner dere noen som har det vanskelig? Da er det flere dere kan kontakte.

Her finner du informasjon om hvordan og hvem du kan kontakte.

Hold ut og husk at å bry seg også er smittsomt

Pandemien går over. Færder kommune vaksinerer nå de i aldersgruppen ned til 75 år. Vi startet på godt over 100 år.

Jeg håper du vil være med å bidra til at R-tallet for omtanke og kjærlighet blir høyere enn R-tallet for smitte. Klarer vi det, forhindrer vi ensomhet og engstelse. Da ville vi også skape et varmere og tryggere samfunn i Færder kommune, SAMMEN!

#Barnehagehelter
#Skolehelter
#Foreldrehelter
#Færderhelter


Færder kommune, 25.mars 2021

GOD PÅSKE fra,

Hilde Schjerven
Virksomhetsdirektør for oppvekst i Færder kommune