Ettervern

  • Ettervern er et tilbud for unge voksne mellom 18 og 25 år som tidligere har hatt tiltak i barneverntjenesten frem til fylte 18 år. Tilbudet er frivillig. Hvis du ønsker tilbud om ettervern, snakk med din kontaktperson i barneverntjenesten
  • Takker du nei til fortsatt hjelp fra barneverntjenesten når du fyller 18 år, kan barneverntjenesten spørre deg på nytt før du fyller 19 år
  • Om du ikke har hatt kontakt med barneverntjenesten før fylte 18 år, kan du eller dine foreldre ta kontakt for råd/veiledning og hjelp til hvor dere kan henvende dere.

Om ettervernstilbudet

Du og din kontaktperson i barneverntjenesten blir sammen enig om hva slags ettervern du trenger. Hvor omfattende tilbudet er, varierer etter behov, ønske og hva barneverntjenesten har mulighet for å tilby.

Eksempler på etterverntiltak:

  • Rådgivning og veiledning
  • Oppfølging i bolig
  • Hjelp til å følge opp studier og praksis
  • Økonomisk støtte
  • Sosialt nettverk
  • Hjelp til kontakt med andre tjenester, som for eksempel NAV
  • Forlengelse av eksisterende tiltak; for eksempel at du fortsetter å bo i fosterhjemmet ditt

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy

Postadresse
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Fakturaadresse
Færder kommune
Barneverntjenesten
c/o 4human AS
Postboks 404
3101 Tønsberg