Fosterhjem

Har du kjærlighet, er du raus og tålmodig? Har du plass i hjertet ditt til en som trenger akkurat deg? Ta kontakt med oss!

Vi trenger forsterhjem

Vi i barneverntjenesten ønsker å komme i kontakt med gode familier som kan være med å gi barn og unge fra Færder kommune en tryggere hverdag og en god oppvekst. Det er ofte ønskelig at barn som flytter i fosterhjem kan fortsette på sin skole og i sine fritidsaktiviteter. Det er derfor primært familier i eller kommuner i nærheten av Færder vi ønsker å komme i kontakt med.

 • Ulike barn og ungdom trenger ulike fosterhjem!  Vi ønsker å komme i kontakt med deg/dere som er nysgjerrig på det å bli fosterhjem - uansett om du bor alene eller er et par, og med eller uten hjemmeboende barn.
 • Du kan bli en betydningsfull og viktig voksen for et barn eller ungdom som av ulike grunner ikke kan bo med foreldrene sine.
 • Noen av barna trenger en familie der fosterforeldrene jobber, andre trenger hjem der en voksen er hjemme hele eller deler av tiden.

Akkurat nå trenger vi flere familier som fosterhjem til:

 • Ungdommer, jenter og gutter

Færder barneverntjeneste har egen fosterhjemtjeneste. Vi er der for deg når du har behov og tilbyr:

 • Opplæring og kurs om det å være fosterforeldre. 
 • En egen kontaktperson som er tilgjengelig for familien.
 • Veiledningsgruppe med andre fosterforeldre.
 • Individuell veiledning av en erfaren veileder. Alltid ved innflytting, og ellers etter behov.
 • Arbeidsgodtgjøring etter gjeldende satser.
 • Arbeidsgodtgjøring som dekker tapt arbeidsfortjeneste hvis barnet er i behov av en voksen hjemme.
 • Utgiftsdekning etter barnets alder, behov og gjeldende satser.

Færder barneverntjeneste har fått mange gode tilbakemeldinger fra våre fosterhjem. Vi er opptatt av en tett og god dialog med fosterforeldre, og er tilgjengelig for veiledning når familiene trenger det. Noen sitater fra våre fosterhjem:

«Vi har alltid følt at vi har hatt støtte hos kontaktpersoner og veiledere i kommunen – det er godt og trygt når det er noe».

«Vi opplever at vi blir veldig godt ivaretatt av barneverntjenesten. Vi tilbys kurs og veiledning og vi får alltid rask respons dersom det er noe vi lurer på».

Fosterhjem i slekt og nettverk

Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Stadig flere fosterbarn får bo hos besteforeldre, onkler og tanter, eldre søsken eller andre som barnet kjenner. Eksempler på dette kan være assistent i barnehage, fotballtrener, en nabo, speiderleder, tidligere besøkshjem eller støttekontakt.

At barnet får bli i familien eller nettverket sitt kan være betryggende for alle parter, og overgangen til et fosterhjem kan bli lettere når barnet allerede kjenner fosterforeldrene.

 

 

Ellen Mossige Martinsen
Rådgiver
E-post
Telefon 40 91 44 57

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy

Postadresse
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Fakturaadresse
Færder kommune
Barneverntjenesten
c/o 4human AS
Postboks 404
3101 Tønsberg