Familieråd

Familieråd er et møte der familie og nettverk sammen med barnet eller ungdommen gis mulighet til selv å finne løsninger og ta ansvar for det som er utfordrende. Målet er å komme fram til en plan som ivaretar barnet. Familieråd er et frivillig møte mellom familiens nettverk og offentlige instanser. En koordinator hjelper familien med å planlegge og gjennomføre familierådet.

Hvordan forberedes familierådet?

 • Familien selv eller barneverntjenesten kan ta initiativ til familieråd.
 • Sammen med barnet lager dere spørsmålene som rådet skal diskutere.
 • Offentlige informanter inviteres i samarbeid med barneverntjenesten.
 • En nøytral og uavhengig koordinator vil hjelpe dere med å planlegge og gjennomføre rådet.
 • Koordinatoren forbereder slekt og nettverk som familien ønsker skal delta og veileder deltakere som skal ha spesifikke oppgaver i rådet.
 • En støtteperson skal ivareta barnets medvirkning og trygghet i rådet.
 • En ordstyrer og en sekretær skal sikre godt møte og at familiens plan skrives.
 • Servering planlegges – mat og drikke er viktig for et godt møte.
 • Barnet er vanligvis til stede på selve møtet.

Hvordan gjennomføres familierådet?

Møtet varer ca. 2–3 timer og er delt inn i tre deler:

 • Del 1: Alle deltakerne er til stede, også koordinator, kontaktperson i barneverntjenesten og inviterte fagpersoner. Fagpersonene gir nødvendig informasjon om barnets situasjon. Informasjonen er gjennomgått med barnet og foreldrene på forhånd og skal gi grunnlag for gode løsningsforslag.
 • Del 2: Kun familiens nettverk er til stede. Familierådet skal diskutere og komme til enighet om en skriftlig plan for å forbedre situasjonen til barnet. Støtteperson, sekretær og ordstyrer hjelper til med å lage et godt møte.
 • Del 3: Koordinator og kontaktperson i barneverntjenesten kommer inn til familierådet for å få informasjon om planen. Barneverntjenesten må godkjenne forslagene i familiens plan.

Gjennomføringen av planen evalueres vanligvis med et eller flere oppfølgende familieråd.

Hvorfor anbefaler vi familieråd?

 • Familieråd sikrer barnets medvirkning
 • Familieråd kan styrke samhold og kommunikasjon i familien
 • Familie og nettverk blir mobilisert rundt barnet
 • Familiens ressurser gir løsninger som er holdbare på sikt
 • Familieråd kan skape godt samarbeid og åpenhet mellom familien og det offentlige

Familieråd viser gode resultater. Barn og unge som deltar i familieråd opplever det positivt når familie og nettverk stiller opp. Undersøkelser viser at de fleste foreldre som har prøvd familieråd anbefaler dette for andre familier (NOVA Rapport 18/06).

For mer informasjon om familieråd besøk bufdir.no/familierad

 

 
 

Familieråd når det haster

Familieråd kan brukes når det er behov for raske avklaringer og løsninger i en krise. Familierådet avholdes da i løpet av 48 timer eller innen en uke. For mer informasjon besøk bufdir.no.

Familieråd når et barn skal flytte

Når et barn ikke kan bo hjemme så er det viktig å involvere barnets slekt og nettverk. Barneverntjenesten ønsker å tilby barn og foreldre familieråd når barn må flytte. Dette for å sikre god deltakelse for barnet og barnets familie, for eksempel ved valg av fosterhjem, planleggingen av flyttingen og tiden etter.

Les mer om fosterhjem her

Heidi Norborg
Rådgiver
E-post

Kontaktinformasjon

Facebook

Ta gjerne kontakt via siden Familieråd i Færder på Facebook

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy

Postadresse
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Fakturaadresse
Færder kommune
Barneverntjenesten
c/o 4human AS
Postboks 404
3101 Tønsberg