Familieveiledere i barneverntjenesten

  • Ingen familier er like, og med det grunnlaget tar familieveilederne utgangspunkt i de utfordringene som familiene og kontaktpersonene i barneverntjenesten presenterer
  • Sammen legges en plan for hvordan best samarbeide for å skape positive forandringer i familien

Hvor lenge varer familieveiledningen?

Varigheten på veiledningen varierer fra noen måneder til over ett år etter behov. Familiene gis mulighet til å ta ny kontakt i inntil 6 måneder etter avsluttet veiledning.

Hvor ofte er det veiledning?

De fleste familiene treffer familieveilederne en gang i uken i hjemmet. I tillegg deltar familieveilederen i samarbeidsmøter med barnevernet og andre instanser rundt familiene.

Er barnet med i familieveilednings-samtalene?

Enten hver gang eller annen hver gang. Det avhenger imidlertid at foreldre og barn ønsker at barna skal være med. Erfaringen tilsier at i ca. halvparten av familiene vi har kontakt med, så er barna med. Der barna ikke er med er det kontaktpersonen som følger opp barna og evaluerer tiltaket sammen med dem, f.eks. gjennom barnesamtalen.

Hva kan vi få hjelp til?

Det kan for eksempel være:

  • Støtte og hjelp i hverdagssituasjoner med fokus på styrking av foreldreferdigheter 
  • Veiledning for at foreldre skal kunne gi barn god oppfølging
  • Øke foreldres forståelse for barnets behov
  • Veilede foreldrene i regulering og grensesetting av barnet
  • Styrke tilknytning
  • Hjelp med samspillsvansker og bedre kommunikasjon
  • Løse eller dempe foreldrekonflikter

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy

Postadresse
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Fakturaadresse
Færder kommune
Barneverntjenesten
c/o 4human AS
Postboks 404
3101 Tønsberg