Forebyggende tjenester

I barnevernet vil vi gjerne hjelpe tidlig, slik at omsorgen for barna i familien blir god og at det ikke blir vonde situasjoner for barn og familier.

Barneverntjenesten kan hjelpe deg og dine familie

  • Råd og veiledning for familien i en begrenset eller lengre periode
  • Hjelp til å samordne tiltak for barn med ulike behov. Når flere hjelpetjenester er med samarbeider vi slik at det blir best mulig til sammen.
  • Økonomisk støtte til barnet slik at det kan delta i for eksempel fritidsaktiviteter
  • Avlastning ved plass i barnehage, skolefritidsordning og lignende
  • Støttekontakt
  • Besøkshjem

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy

Postadresse
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Fakturaadresse
Færder kommune
Barneverntjenesten
c/o 4human AS
Postboks 404
3101 Tønsberg