Hvordan jobber barneverntjenesten?

  • Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste. Ansvar og oppgaver finner du i Lov om barneverntjenester
  • I Færder kommune er barneverntjenesten en del av Familiens hus som jobber for en bedre tverrfaglig innsats (BTI) slik at hvert enkelt barn og familie får en raskere og profesjonell samhandling mellom helsetjenestene

Bekymringsmelding

Når barneverntjenesten får inn en bekymringsmelding blir denne grundig vurdert for å avgjøre om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere. Dersom vi vurderer at meldingen må undersøkes blir foreldrene kontaktet. I en undersøkelse snakker barneverntjenesten med familien, barnet/ungdommen og innhenter opplysninger fra aktuelle instanser og personer. På grunnlag av resultatet av undersøkelsen, og i samarbeid med familien, kan det bli satt i verk tiltak.

Er du bekymret for et barn eller ungdom?

Kontakt oss for å melde inn en bekymring eller for å drøfte bekymringer du har til et barn eller ungdom:

  • Sentralbordet (betjent hverdager kl. 08:00-15:30): telefon 951 93 510
  • Dersom det er behov for akutt hjelp på kveld, natt og helg så kan Barnevernvakta i Vestfold kontaktes på telefon: 33 31 02 03
  • Du kan også sende inn en bekymringsmelding ved å fylle ut ett av disse skjemaene:

Bekymringsmelding til barnevernet - fylles ut av privatpersoner
Bekymringsmelding til barnevernet - fylles ut av offentlige ansatte

 

Nyttige lenker:

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy

Postadresse
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Fakturaadresse
Færder kommune
Barneverntjenesten
c/o 4human AS
Postboks 404
3101 Tønsberg