Informasjon til foreldre/foresatte

  • Barneverntjenesten hjelper barn og foreldre hvor barn har behov for en bedre daglig omsorg eller når det er vanskelig mellom barn og foreldre
  • Alle, også foreldre og barn, kan ringe eller skrive til barneverntjenesten å be om hjelp eller fortelle at de er bekymret for et barn. En slik henvendelse kalles bekymringsmelding

Bekymringsmelding

Dersom foreldre og/eller barn/ungdom selv tar kontakt med barneverntjenesten, snakker vi alltid med dem. Sammen finner vi ut om barneverntjenesten er rett hjelpeinstans eller om andre hjelpetjenester kan gi bedre hjelp. Barneverntjenesten er behjelpelig med å kontakte disse ved ønske om det.

Når vi får en bekymringsmelding fra andre om omsorgsituasjonen til et barn eller en ungdom, må det innen en uke bestemmes om familiens situasjon skal undersøkes. Dersom barneverntjenesten finner ut at det ikke er grunnlag for undersøkelse av barnets omsorgsituasjon henlegges meldingen. Dersom barneverntjenesten finner ut at det kan være grunn til å bekymre seg over barnets omsorgsituasjon så åpnes det en undersøkelse hos barneverntjenesten. I undersøkelsen vil vi bruke tid på å bli kjent med barnet/ungdommen og familien. En undersøkelse kan ta inntil tre måneder. 

I disse månedene kan vi be om å få beskrivelser fra andre som kjenner barnet/ungdommen eller familien, for eksempel helsestasjon, barnehage, skole, fastlege og politi. Dette skjer skriftlig eller ved at vi møtes på et Startmøte (link kommer)

I løpet av undersøkelsen skal barneverntjenesten vurdere hva som kan være riktig hjelp. De aller fleste familiene takker ja til vårt tilbud om hjelp. Foreldre og ungdom over 15 år må takke ja til tilbudet. Det lages en plan for den hjelpen som gis, og dere har rett til å få både planen og vedtak skriftlig. Både barn over 15 år og foreldre har mulighet for å avslutte samarbeidet når de ønsker.

Dersom barneverntjenesten ikke er rett hjelpeinstans eller familien takker nei til hjelp fra barneverntjenesten, vi undersøkelsen henlegges.

Klage på vedtak

Familien har krav på en begrunnelse for vårt vedtak. Både foreldre og barn over 15 år har mulighet for å klage på vedtak til fylkesmannen. Det kan være avslag på hjelp eller at familien mener de får feil hjelp.

Der barneverntjenesten vurderer at barnet lever i en alvorlig omsorgssviktsituasjon, kan Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker fatte vedtak mot foreldrenes vilje. Vedtaket kan være at barnet skal bo i fosterhjem eller på institusjon. Foreldre og barn over 15 år har da rett på å få dekket utgifter til advokat.

 

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy

Postadresse
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Fakturaadresse
Færder kommune
Barneverntjenesten
c/o 4human AS
Postboks 404
3101 Tønsberg