Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding)

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Når du har sagt fra, er det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Slik melder du fra

Digitalt skjema for bekymringsmelding (for privatpersoner)

Digitalt skjema for bekymringsmelding (for offentlig ansatte og fagpersoner med meldeplikt)

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten. Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned et meldingsskjema (word) som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen. NB: Dette skjemaet må sendes i posten og ikke via e-post.

Du kan også melde fra ved å ringe oss. Barnevernets sentralbordet er betjent hverdager kl. 08:00–15:30. Telefon 951 93 510.

Dersom det er behov for akutt hjelp på kveld, natt og helg så kan Barnevernvakta i Vestfold kontaktes på telefon: 33 31 02 03

Vanlige spørsmål ved bekymringsmelding til barneverntjenesten:

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten sentralbord

Telefon: 95 19 35 10

Telefontid:
kl. 08:00–15:00 mandag–fredag

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy

Postadresse
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Fakturaadresse
Færder kommune
Barneverntjenesten
c/o 4human AS
Postboks 404
3101 Tønsberg