Vil du bety noe ekstra for barn og ungdom fra Færder kommune?