Besøkshjem

Å være besøkshjem handler om å ta i mot et barn eller en ungdom på besøk hjemme hos dere.

  • Det er vanlig med helgebesøk med overnatting etter avtale. Noen barn eller ungdommer synes det er bedre å komme på besøk i hverdager.
  • Barnet eller ungdommen er sammen med dere på deres vanlige familieaktiviter. Det behøver ikke å skje store utflukter de helgene barnet kommer. En god besøkshjemshelg handler ofte om å spise sammen, leke, være på tur, oppleve noe som er gøy, eller bare kose seg hjemme og i nærmiljøet.
  • Arbeidet godtgjøres av barneverntjenesten og det gis utgiftsdekning.
Ellen Mossige Martinsen
Rådgiver
E-post
Telefon 40 91 44 57