Hastefamilier

Det oppstår noen ganger akutte kriser der barn eller ungdom ikke kan bo hjemme og må flytte raskt.

Da trenger vi familier i nærområdet som kan ta imot på kort varsel for en avgrenset periode. Ved å bistå i slike situasjoner, unngår barn og unge å måtte flytte langt vekk, og de kan opprettholde skole, aktiviteter og kontakt med venner og familie. Å være hastehjem er uforpliktende, og du kan takke ja eller nei ved hver enkel forespørsel.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Ved et samarbeid med oss vil du få en egen kontaktpersoner som er tilgjengelig for deg/dere med veiledning og annet, samt avtale som styrer godtgjøring, oppgaver og omfang.

Ellen Mossige Martinsen
Rådgiver
E-post
Telefon 40 91 44 57