Hybel/leilighet med oppfølging fra støttefamilie

Ungdom som skal bo for seg selv for første gang har ofte behov for støtte og hjelp.

  • Hybel med oppfølging fra en støttefamilie kan være en fin måte å trene på et selvstendig liv.
  • Ungdommen er vanligvis fra 17 år og eldre.
  • Støttefamilien stiller hybel/leilighet til disposisjon og gir ekstra oppfølging og støtte i ungdommens hverdag.
  • Oppfølgingen tilpasses ungdommens behov.
  • Familiens støtte og hjelp kan for eksempel være matlaging, leksehjelp, økonomiveiledning og en god prat.
  • Mange inviterer ungdommen med på aktiviteter.
  • Kontrakt for leie av hybel/leilighet inngås mellom familien og barneverntjenesten.
  • Barneverntjenesten godtgjør oppdraget.

«Å få være en voksenperson som kan bistå med litt hjelp og støtte. Det gir mye mening og er et lite bidrag som kan utgjøre en stor forskjell for en ungdom som ikke har egen familie som kan gi det»

Sitat fra innbygger som leier ut leilighet til ungdom med oppfølging.

Ellen Mossige Martinsen
Rådgiver
E-post
Telefon 40 91 44 57