Vi trenger deg som vil være vertsfamilie for enslige mindreårige flyktninger

Vi ønsker kontakt med dere som ønsker å bli kjent med og hjelpe ungdom med integrering.

  • Færder barneverntjeneste tar imot og bosetter unge enslige flyktninger.
  • Vertsfamilier leier ut en hybel eller leilighet til ungdommen.
  • Vertfamilien er en støtte for ungdommen i integrering og i å bli kjent på sitt nye bosted.
  • Vertsfamiliens oppgave er å skape trygghet og trivsel for ungdommen i egen bosituasjon.
  • Vertsfamilien blir kjent med en ungdom fra annen kultur og ungdommen blir kjent med vertsfamilien, norsk familieliv og kultur.
  • Ungdommen får støtte fra vertsfamilien til å bli kjent i nærmiljøet, få nye erfaringer og å trene på språk.
  • Kontakt og oppfølging gjøres gjennom oppfølging av ungdommens hverdag og gjennom deltakelse i daglige aktiviteter.
  • Vertsfamilien og ungdommen får oppfølging fra barneverntjenesten.
  • Barneverntjenesten godtgjør oppdraget.
Ellen Mossige Martinsen
Rådgiver
E-post
Telefon 40 91 44 57