BTI - Bedre tverrfaglig innsats

Her finner du handlingsveiledere for barnehage og skole med tilhørende verktøy.  

BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) skal bidra til at barn, unge og familiene deres får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Dette gjelder særlig for familier det er knyttet bekymringer til. BTI er en organisasjonsmodell. Den er laget for å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med utsatte barn og unge. 

Handlingsveileder barnehage

Handlingsveileder skole

 

 

Kontaktinformasjon

Har du forslag til forbedringer til BTI veileder?
Ta kontakt med
Hilde Nordberg Forsmo
473 92 596