Om Forebyggende helsetjenester barn og unge

Her finner du kontaktinformasjon, åpningstider og vår besøksadresse.

Ansatte i forebyggende helsetjenester for barn og unge

Ansatte i forebyggende helsetjenester for barn og unge
Navn Tittel telefon
Grethe Cederkvist virksomhetsleder 90667663
Alice Schlegel helsesykepleier 40801230
Anette Henriksen fysioterapeut 91543426
Solvor Johansen ergoterapeut 90042199
Trude Nesse Ellingsen Teamleder helsestasjon 94167678
Martine Skonnord Solberg fysioterapeut 99555743
Ingrid Sina H. Klingvall jordmor 40910508
Elisabeth Valle Holmlund helsesykepleier 95193488
Elisabeth Petterson Psykolog 40914477
Elin Jakobsen kommuneoverlege 91620590
Gudrun Gudjondottir jordmor 40911518
Hanne Kjersti Haugetuft jordmor 41446138
Line Broen Solbraa-Bay helsesykepleier 40801230
Ingunn F. Auestad ergoterapeut 95304137
Ida Bjørnstad helsesykepleier 40910505
Ina Marie Røed Røsnes helsesykepleier 90756937
Kari O. Nielsen helseykepleier 40910506
Kaja Ruud helsesykepleier 91879344
Karianne Fossli teamleder fysio- og ergo, fysioterapeut 95193520
Kathrin Olafsen helsesykepleier 90847332
Kasper Haug Nilsen Kons. helsesykepleier 97100140
Linda Havstein Myhra helsesykepleier 95972595
Linda Menendeze helsesykepleier 90809617
Lita Tobiassen jordmor 40910508
Liv Holsen helsesykepleier 91524215
Marianne B. Øvervall helsesykepleier 40910518
Marit Handeland teamleder skolehelsetjenesten 95778036
Marit Helgesen helsesykepleier 91394258
Anne Arfeldt Kons. helsespl. smittevern 90709315
Monica Erlandsen merkantil 40801230
Nanette S Imset helsesykepleier 97006583
Solvor Dypedal Johansen ergoterapeut 90042199
Torhild S Smedsrud helsesykepleier 40911931
Liv Bente Askim teamleder helsestasjon 906 71 675
Cathrine Foynes teamleder psykisk helseteam 909 84 014
Catharina Eriksen klinisk pedagog, PHT 94162906
Charlotta Jansson psykolog 40801230
Kristoffer Siqveland psykolog 95033625
Disse er ansatt i forebyggende helsetjenester

Åpningstider

Mandag–fredag

kl. 08:00–11:00 og 13:00-15:00
 

Kontaktinformasjon

Familiens hus - ekspedisjon

Telefon: 40 80 12 30

Adresse

Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy

Inngang ved servicesenteret