Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. Du vil møte helsesykepleier på skolen. Du får kontakt med fysioterapeut for barn og unge i skolehelsetjenesten.

Tjenesten er ansvarlig for vaksinasjon og gir i samarbeid med skolen, tilbud om undervisning i klasser, grupper. Du kan be om enkeltsamtaler. Se nedenfor de årlige oppgaver som tilbys: 

1.trinn: elevene kalles inn til helsesamtaler individuelt med foreldre, og veies og måles.

2. trinn: påfyll av vaksine mot polio, difteri, stivkrampe og kikhoste.

3. trinn: vekt og høydemål klassevis

5.trinn: undervisning om psykisk helse, om "Psykologisk førstehjelp".

6.trinn: pubertetsundervisning. Vaksinere mot meslinger, røde hunder og kusma, MMR

7.trinn: Vaksinere mot humant papilloma virus som kan gi livmorhalskreft, HPV. Vekt og høyde måling. 

8. trinn: trivselssamtaler individuelt. Undervisning i "psykologisk førstehjelp"

9. trinn: Undervisning i samliv og seksuell helse.

10. trinn: Påfyll av vaksine mot polio, difteri, stivkrampe og kikhoste.

Alle henvendelser tas imot og tjenesten har taushetsplikt. 

Friskliv Ung

Fysio- og ergoterapitjenesten