Hva kan du snakke med helsesykepleier om?

Vi har gode tips til selvhjelpssider her.  Vi har tilbud til foreldre, barn og unge samlet i en tiltaksoversikt (PDF, 10 MB).

Du kan snakke med helsesykepleier om kropp, tanker og følelser, - om fysisk og psykisk helse. Du kan ta kontakt på egne vegne, eller ved bekymring for andre. 

Ofte hjelper det å prate med en voksen, men noen ganger trenger man mer hjelp. Da kan helsesykepleier sette deg i kontakt med andre, f.eks. fastlege, tannlege, fysioterapeut eller psykolog.