Foreldreveiledning - og aktivitetsgrupper 2023

Oversikt over kommunens tilbud innenfor foreldreveiledning, familieråd og aktivitetsgrupper for barn og ungdom.

Kursoversikt - foreldreveiledning, familieråd og friskliv ung i 2023
Gruppetilbud Informasjon Oppstart Ledig
/fullt
Kontakt
Foreldreveiledning Foreldreveiledning Foreldreveiledningsteamet: Nanette Imset, tlf.: 97 00 65 83, Linda R. Andersen-Sæter, tlf.: 48 25 28 90, Runar Haugan, tlf.: 40 91 44 68
COS-P 0-6 år Målgruppe: foreldre med barn mellom 0-6 år. Varighet: 90 min, 8 ganger. Vår 2023 Ledige plasser Elisabeth Valle Holmlund: 95 19 34 88
COS-P kurs 6-12 år Målgruppe: foreldre med barn mellom 6-12 år. Varighet: 90 min, 7 ganger. Vår 2023 Ingen kurs våren 2023. Nanette Imset tlf: 97 00 65 83 Linda R. Andersen-Sæter:
48 25 28 90, Runar Haugan, tlf.: 40 91 44 68
DUÅ 3-12 år Målgruppe: foreldre med barn mellom 3-12 år. Varighet: 2 timer, 14 ganger. Vår 2023 Ledige plasser Nanette Imset tlf: : 97 00 65 83 Linda R. Andersen-Sæter:
48 25 28 90, Runar Haugan, tlf.: 40 91 44 68
Tibir rådgivning Individuell veiledning til foreldre med barn mellom 3-12 år. Varighet: 4-6 ganger. Kontakt foreldreveiledningsteamet. Kontinuerlig Nanette Imset tlf: : 97 00 65 83 Linda R. Andersen-Sæter:
48 25 28 90, Runar Haugan, tlf.: 40 91 44 68
PMTO individuelt 3-12 Individuell behandling over 6-9 md. Kontakt foreldreveiledningsteamet. Kontinuerlig Fullt Nanette Imset tlf: : 97 00 65 83 Linda R. Andersen-Sæter:
48 25 28 90, Runar Haugan, tlf.: 40 91 44 68
Tuning into teens ungdom Målgruppe: foreldre med barn mellom 12-16 år. Varighet: 90 min, 7 ganger. Januar 2023 Ledige plasser Nanette Imset tlf: : 97 00 65 83Linda R. Andersen-Sæter:
48 25 28 90, Runar Haugan, tlf.: 40 91 44 68
Familieråd Møte der familie og nettverk sammen med barnet eller ungdommen gis mulighet til selv å finne løsninger. Kontinuerlig Heidi Norborg: 90 51 22 01 Heidi.norborg@faerder.kommune.no Antonette Næss Fon: 91 24 45 11 Antonette.ness.fon@farder.kommune.no
Friskliv ung Friskliv ung Kontinuerlig Karianne Fossli tlf.: 95 19 35 20 karianne.fossli@faerder.kommune.no
Aktivitetsgruppe barneskole Lek og moro ute eller i gymsal for elever 1.-5. Trinn med foresatt. Onsdag kl. 17:30-18:30. Kontinuerlig Ledige plasser Anette Henriksen tlf.: 91 54 34 26 anette.henriksen2@faerder.kommune.no
Treningsgruppe, ungdommer Trening i gymsal/ute med aktivitetskontakt. Borgheim ungdomsskole, onsdag kl. 15:30-17:00.  Kontinuerlig Ledige plasser Anette Henriksen tlf.: 91 54 34 26 anette.henriksen2@faerder.kommune.no
Trening på Active fysioterapi Trening på Active fysioterapi med fysioterapeut. Torsdag kl. 15:00-16:00. (NB! Egenandel for alle over 16 år). Kontinuerlig Ledige plasser Anette Henriksen tlf.: 91 54 34 26 anette.henriksen2@faerder.kommune.no
Sterk & Klar - styrketrening med fysioterapeut, for ungdom 12-18 år Tjøme Helseklinikk, tirsdag og torsdager kl 16:00-17:00. (Nb egenandel for alle over 16 år). Kontinuerlig Ledige plasser Anette Henriksen tlf.: 91 54 34 26 anette.henriksen2@faerder.kommune.no
Trening i basseng, ungdom Trening i basseng. Sjølyst, tirsdag kl. 15:00-16:00. Kontinuerlig Ledige plasser Anette Henriksen tlf.: 91 54 34 26 anette.henriksen2@faerder.kommune.no
Bra-mat kurs Kontinuerlig Karianne Fossli tlf.: 95 19 35 20 karianne.fossli@faerder.kommune.no
Sov godt kurs for ungdom. Kurs om søvnhygiene, gode råd og tips for å sove godt. Kontinuerlig Karianne Fossli tlf.: 95 19 35 20 karianne.fossli@faerder.kommune.no
Samtaler om kropp og helse Individuelle samtaler med kontaktperson Kontinuerlig Karianne Fossli tlf.: 95 19 35 20 karianne.fossli@faerder.kommune.no
Grupper med fysioterapeut Karianne Fossli tlf.: 95 19 35 20 karianne.fossli@faerder.kommune.no
Bassenggruppe med fysioterapeut, for barn 0-5 år. Sjølyst, onsdager kl. 14-15 Kontinuerlig Fullt Karianne Fossli tlf.: 95 19 35 20 karianne.fossli@faerder.kommune.no
Bassenggruppe med fysioterapeut, for elever 1.-7. Trinn Sjølyst, tirsdager kl. 14-15 Kontinuerlig Karianne Fossli tlf.: 95 19 35 20 karianne.fossli@faerder.kommune.no