Hva gjør PPT?

  • Vi undersøker om barn kan ha behov for ekstra hjelp, gjennom observasjon, kartlegging og tester
  • Vi gir råd og veiledning til foreldre
  • Vi tilbyr kurs, nettverk og veiledning til ansatte i barnehage, skole og andre samarbeidspartnere
  • Vi hjelper voksne som ønsker utredning
  • Vi hjelper skoler og barnehager med kompetanse- og organisasjonsutvikling

Kontaktinformasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste - PPT

Send e-post

Telefon: 40 92 05 80

 

Adresse

Postadresse
Færder kommune
PPT
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Besøksadresse
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy