Hvem kan få hjelp?

Vi hjelper barn i barnehage og skole med spesielle behov:

  • språk- og talevansker, logoped
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale og emosjonelle vansker
  • atferdsvansker
  • syn- og hørselsvansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • ikke-språklige lærevansker

Vi hjelper også voksne som ønsker utredning. Du kan ha rett til spesialundervisning hvis du ikke har fullført grunnskolen, eller ikke har grunnleggende ferdigheter i norsk, engelsk, matematikk, IKT og samfunnskunnskap.

Skjemaer til utfylling:

 

Kontaktinformasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste - PPT

Send e-post

Telefon: 40 92 05 80

 

Adresse

Postadresse
Færder kommune
PPT
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Besøksadresse
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy