Digital postkasse

Helhetlig plan for oppvekst skal bidra til å sikre at alle barn og unge får det best mulig. Vi ønsker at alle medarbeidere og innbyggere skal bidra til planen, og derfor inviterer vi deg til å ta kontakt om du har forskning eller erfaring som vi kan bruke i planprosessen.

Send oss dine innspill (anonymt)