Behov for hjelp med PC?

Slik får du brukernavn og passord i Færder skolene.