Låneavtale og regler for elever

Alle elever i 7. til 10. klasse får utdelt PC som de får låne til de går ut av ungdomsskolen

PC-utlevering 

Før du får utdelt PC, må du: 

  1. Få utdelt to eksemplarer av avtaleskrivet eller laste det ned her. (PDF, 447 kB)

  2. Lese nøye gjennom avtalen sammen med foresatte. 

  3. Signere sammen med foresatte på to eksemplarer. 

  4. Levere signert kontrakt når du henter pc-en (eventuelt følge anvisninger fra skolen). Det andre eksemplarer beholder du selv.
    NB: Du vil ikke få utlevert pc før skolen har mottatt underskrevet låneavtale. 

 

Skade på PC 

Dersom det oppstår skade på PC-en din, må du:  

  1. Fylle ut et skadeskjema (DOCX, 634 kB)som beskriver hendelsesforløpet. Beskriv så nøye som mulig hvordan skaden har oppstått.

  2. Levere PC-en til IKT-fagarbeiderne sammen med skadeskjemaet. 

  3. Hvis skaden skyldes skjødesløs bruk, (PDF, 146 kB)kan du bli erstatningsansvarlig. 

Skadeskjema  (DOCX, 634 kB)

Dersom Pcen blir stjålet eller tapt skal saken meldes til politet og IKT-kontakt på skolen kontaktes, via kontaktlærer.

Ferdig på ungdomsskolen 

Når du slutter på ungdomsskolen, må pc-en leveres tilbake. Alt som ligger lagret på den vil bli slettet. Du vil også miste tilgangen til skolekontoen i Office 365. Det er derfor viktig at du sørger for å gå igjennom filene dine og lagrer det du vil ta vare på, enten på minnepenn eller i en skytjeneste du har tilgang til.