Hvis du har tilgang til Internett hjemme?

Bruk av office 365

Mail til elever og lærere i Færder skolene.

Det er skolen som bestemmer hva skole-PC-ene skal brukes til. Hva har lærerne og skolen tilgang til på skole-pcene?

Hvordan kan du bruke pcen på eksamen?