Eksamen

Hvordan kan du bruke pcen på eksamen?

Regelverket sier at alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, bortsett fra kommunikasjon og automatisk oversetting av fraser eller setninger.  

På grunn av samhandlingsmulighetene vil Office 365 og One Drive være utilgjengelig, men elevene har tilgang til det som ligger lagret lokalt på pc-en. Lærere og elever må tidlig tenke igjennom hvordan de skal sørge for tilgang til filer og dokumenter på pc-ene. 

Det er også viktig at elever og lærere tidlig tenker igjennom hvilke hjelpemidler de ønsker å bruke på eksamen slik at elevene får trent og er godt forberedt på å bruke dem. Reglene for eksamen 2019 sier at elevene skal ha tilgang til minimum 2 og maksimum 15 nettbaserte hjelpemidler. Her er det som vil være tilgjengelig ved eksamen 2021