Office 365

Bruk av office 365

 

Office 365 gir deg tilgang til viktige programmer som vi bruker mye i Færder-skolen, f. eks. Outlook, One Drive, One Note, Teams … osv. i tillegg til de vanlige desktopprogrammene Word, Excel og Power Point. Felles for alle er at de fins i web-versjoner som du kan nå fra alle typer enheter (nettbrett, mobiltelefon og Mac i tillegg til vanlig PC). De fleste programmene fins også i desktopversjoner, for eksempel Word, Excel og Power Point (allerede installert på pc-en din). Noen av de andre kan du selv laste ned til skole-pc-en. 

Samskriving og deling 

Du kan dele dokumenter med andre og skrive samtidig med dem i samme dokument eller en side i One Note. (lenke

Opplæring og tips 

Gå til Office 365 Training Centre for å velge programmer du ønsker opplæring i: Opplæring og trening